lihua lihua 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

TOSHIBA 1TB USB3.0 2.5吋行動硬碟-黑靚潮

lihua lihua 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

lihua lihua 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 

lihua lihua 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 

lihua lihua 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

  • 嬰兒正幸福享用貓尾巴的好滋味。(圖/截取自YouTube)

lihua lihua 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


lihua lihua 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

美國一隻猴子懶得自己爬樹,每天駕著金剛鸚鵡在天空翱翔,飛到屋頂對面的枝頭上。

lihua lihua 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DOD F900高畫質多功能行車紀錄器

lihua lihua 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

HTC Desite Z A7272 Vision 願景機

lihua lihua 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()